با کاندوم باکس آسان بخرید و خجالت نکشید!

انواع گرایش های جنسی

کاندوم باکسکاندوم باکس
1,292 بازدید

انواع گرایش های جنسی

✅Homosexual
همجنسگرا شخصی است که توسط همجنس هایش دچار برانگیختگی جنسی میشود
✅Heterosexual
دگرجنسگرا توسط جنس مخالفش برانگیخته میشود
✅Bisexual
دوجنسگرا توسط دو جنس یا جنسیت برانگیخته میشوند
✅Polysexual
چند جنسگرا کسی است که به بیش از دوجنس گرایش جنسی دارد. اما به تمامی جنس ها یا جنسیت ها گرایش جنسی ندارد
✅Pansexual
همه جنس گرا به تمامی جنس ها یا جنسیت ها گرایش جنسی دارد به عبارت دیگر در انتخاب شریک جنسی به جنس یا جنسیت او اهمیت نمیدهد
✅Asexual
هیچ جنس گرا به هیچ جنس و یا جنسیتی میل جنسی ندارد و یا این میل جنسی آنقدر کم است که نزدیک به صفر است
✅Demisexual
عاشق پیشه
این اشخاص به کسی میل جنسی ندارند مگر اینکه از نظر احساسی و عاطفی رابطه عمیقی با طرف برقرار کنند. به عبارتی شخص تا از نظر عاطفی جذب کسی نشود نمیتواند با او سکس کند
✅Massexual
مردانه پسند، مرد دوست یا مردانه خواه، مرد ذات خواه
شخص است که به مردانگی و رفتار مردانه( از دیدگاه خودش) گرایش جنسی دارد.
✅Femmesexual
زن ذات خواه، زنانه دوست یا زنانه پسند یا زنانه خواه کسی است که به آنچه که از دیدگاهش زنانه است گرایش جنسی دارد
✅Queer
کوییر خود را برچسب نمیزند و خود را زیر مجموعه هیچکدام ازین گروه ها یا سایر گروه ها نمیداند

دسته بندی متفرقه
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت